Naše gymnázium medzi modelovými školami GRV

 

Ospalá Hnúšťa na strednom Slovensku sa prebúdza do bežného školského dňa. Z triedy osemročného gymnázia Mateja Hrebendu sledujem opustenú továreň na okraji lesa. Pokľudná atmosféra kontrastuje so živým ruchom prichádzajúcich žiakov a žiačok. Farebný papierik, ktorý vyberajú z vrecka pri vstupe do triedy, ich delí do skupín. Pridávam sa k „červenej“ skupine.

 

 

 

Čo majú spoločné albatrosy a pointilista Georges Seurat?

 

Na lavici má každá skupina pripravenú chirurgickú rukavicu naplnenú plastovým odpadom. Takto začína blok troch vyučovacích hodín k predmetom geografia, biológia a výtvarná výchova. Na interaktívnej tabuli o chvíľu sledujeme prezentáciu amerického vedca Charlesa Moorea o znečistení oceánov plastovým odpadom. Spolu s novými „spolužiakmi“ sa napríklad dozvedám, že v USA sa použijú 2 milióny plastových fliaš každých 5 minút.

 

 

 

„Myslíte si, že aj vrchnák z Hnúšťe môže znečistiť oceán?“, pýta sa Ľudmila Bystrianska, učiteľka geografie. Jedna zo žiačok následne na tabuli znázorňuje riečnu sieť, ktorá začína riekou Rimavou…Postupne sa prítokmi dostáva až do Čierneho mora.

 

 

 

Hodina Biológie začína krátkym emotívnym videom o živote albatrosov na malom tichomorskom ostrove Midway. Idylické snímky striedajú fotografie mŕtvych albatrosov a najmä obsah ich žalúdkov. Až 80 plastových úlomkov v jednom. Teraz už vieme, čo predstavovala naplnená rukavica na začiatku hodiny.

 

 

 

Tretia časť bloku je venovaná výtvarnej výchove a téme interpretácie obrazov. Na interaktívnej tabuli sa objavuje jeden z najznámejších obrazov pointilizmu, Nedeľné popoludnie na ostrove La Grande Jatte od Georges Seurata. O chvíľu ho strieda takmer identický obraz. Po bližšom skúmaní však zisťujeme, že obraz tvoria stovky farebných plechoviek. Takto interpretuje klasické diela americký fotograf a umelec Chris Jordan. Ten je tiež autorom filmu o albatrosoch.

 

 

 

Hodina končí praktickou prípravou posterov, ktoré majú upozorniť na problém plytvania plastových odpadov. Žiaci a žiačky kreslia, fotia, pracujú s odpadom, ktorý našli na laviciach v rukavici.

 

 

 

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti je jednou z 5 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Modelové školy globálneho vzdelávania. Projekt koordinuje OZ Človek v ohrození. Zameriava sa na to, akými formami je možné začleniť globálne vzdelávania do vyučovania. Na rôznych typoch a stupňoch škôl. V Hnúšti si určili pre každý ročník nosnú globálnu tému ako napr. klimatická zmena, rozvojová spolupráca či svetový obchod. Snažia sa pritom integrovať tieto témy do viacerých predmetov, aby si žiaci uvedomili čo najviac súvislostí.

 

 

 

„Dozvedela som sa niečo nové z predmetov a zároveň aj niečo, čo reálne ovplyvňuje môj život a prostredie, v ktorom žijem“, hovorí svoje dojmy 16 ročná Mirka. „Nebola to tradičná hodina, kde prídeme a píšeme si poznámky. Páčilo sa mi, že sme sa aktívne zapojili“,  hodnotí metódy rovesník Jakub. Práve nenásilné vnášanie globálnych tém do tradičných predmetov a metodická pestrosť je jedným z hlavných cieľov projektu.

 

 

 

Globálne vzdelávanie v kuchyni.

 

Do projektu modelové školy sú zapojené aj stredné odborné školy. V Nitre so zameraním na odbor kuchár – čašník.

 

 

 

Po siedmej hodine nastupujú traja žiaci a jedna žiačky na prax do jedného z nitrianskych hotelov. Predtým ako nastúpia do kuchyne, absolvujú krátku teoretickú prípravu. Deň, keď som miesto praxe navštívil, je venovaný príprave zemiakov. Okrem základných foriem prípravy si žiaci na príklade zemiakov uvedomujú globálne súvislosti – pôvod, spôsoby prepravy. Okrem toho posudzujú, ktorý spôsob prípravy je energeticky najšetrnejší.

 

 

 

Na obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne sa snažia začleniť globálne témy do netradičných predmetov ako Náuka o tovare, či Mediálna výchova. Pred samotným vyučovaním si škola vytvorila zoznam vedomostí, zručností, či postojov, ktoré chcú u žiakov počas projektu meniť. Na konci projektu by si napríklad žiaci a žiačky mali uvedomiť, že ich rozhodnutie

 

a konanie môžu ovplyvniť lokálne aj globálne záležitosti, či dokázať sformulovať a argumentačne podporiť svoj vlastný názor. Týmto cieľom sú prispôsobené vyučovacie metódy, ako aj dôraz na reflexiu a meranie dopadu na žiakov rôznymi formami. Argumentačné eseje, názorové škály, fokusové skupiny, či dotazníky.

 

 

 

„Projekt ma zaujal najmä tým, že je didakticky premyslený. Nejde len o odučenie hodín, ale aj meranie, či to má celé dopad na našich žiakov“, hovorí Jana Andrisová, skúsená učiteľka, ktorá sa globálnemu vzdelávaniu venuje niekoľko rokov.

 

 

 

Projektové dni na základnej škole.

 

Inú formu začlenenia GV na škole si zvolila Základná škola v Poproči.

 

Spolu s riaditeľkou a štyrmi učiteľkami sedíme v piatok poobede v krásne zrenovovanej škole v pokojnej dedinke na východe Slovenska. Hodnotíme projektový deň zameraný na interkultúrny dialóg. Téma aktuálna aj pre daný región. „Slovenský“ Poproč susedí s Jasovom, kde dominujú maďarská a rómska menšina a Medzevom, ktorý historicky osídľovala nemecká menšina a doteraz nemecký vplyv silno cítiť.

 

Aj cieľom projektového dňa bolo poukázať na inakosť ako na niečo prirodzené. Do celodennej akcie boli zapojení všetci žiaci a žiačky. Pozvaní boli aj cudzinci, ktorí pôsobia dobrovoľnícky na Slovensku. Škola v Poproči tak mala možnosť spoznať nielen tradičné, ale aj nové menšiny, či vzdialenejšie kultúry z Brazílie, či Japonska. Praktické workshopy zamerané napr. na výrobky z afrických krajín doplnili pestrú mozaiku.

 

 

 

„Sme základná škola a menšie deti zaujmeme najmä vytvorením silného zážitku. Aj keď sme tento deň robili v júni, ešte dnes nám niektorí rodičia hovoria o tom, ako im ich deti opisovali zážitky. A to je pre nás asi najdôležitejším výstupom dňa. Motivuje nás to“, hodnotí deň riaditeľka školy Božena Mihóková.

 

 

 

Na škole pripravujú ďalší deň, venovaný potravinám a výžive. Tentoraz chcú zapojiť aj rodičov, či miestne obchody.

 

 

 

Každá zo škôl v projekte Modelové školy GV zvolila osobitú formu, ako spestriť vyučovanie o aktuálne témy, ktoré sa nás týkajú. Ich skúsenosti, ako aj konkrétne aktivity budú súčasťou pripravovanej publikácie Ako začleniť GV do vyučovania, ktorá vznikne na prelome rokov 2012/2013. Má pomôcť a inšpirovať školy na Slovensku, ktoré majú záujem o GV, ale chýbajú im konkrétne tipy a rady, ako na to. Projekt vyvrcholí začiatkom roka 2013, kedy bude publikácia prezentovaná na záverečnej konferencii.

Andrej Návojský

Projektový manažér/Project manager

Globálne vzdelávanie/Global education

OZ Clovek v ohrozeni / People in Peril Association

Svoradova 5, 811 03, Bratislava, Slovak Republic
Phone: (+421-2)-55 42 22 54

Fax:   (+421-2)-55 64 77 07

www.clovekvohrozeni.sk

www.peopleinperil.sk

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s